Zmena

Vážení rodičia

Na základe odporúčaní zriaďovateľa a RÚVZ karanténne plnenie ešte pokračuje aj pondelkom. Za pochopenie ďakujem.

 

 

      Mgr. Jana Vargová

         riaditeľka MŠ – Óvoda