Zmena v organizácii MŠ

Vážení rodičia,

neustále pracujeme na organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu našej MŠ – Óvoda. Prevádzka  školy je zatiaľ  stále od 6,30  do 17,00 hod.

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Slovensku v súvislosti s ochorením spôsobeným Covid 19, riaditeľstvo MŠ – Óvoda vydáva nasledovné pokyny:

  • Od pondelka 11.10.2020 sú rúška pre deti vo veku 3 – 6 rokov dôrazne odporúčané – pre naše podmienky upravujeme odporúčanie nasledovne:

interiér – rúška povinné

exteriér – nepovinné

vychádzka mimo objekt školy – povinné

Deti počas stravovania, odpočinku a návštevy umyvárne rúška na tvári mať nebudú.

  • Rodičom a zákonným zástupcom vstup do budovy nie je povolený.

Deti pri zádverí materskej školy od Vás preberie  zamestnanec MŠ, ktorý vykoná  „raný filter“ – odmeria teplotu dieťaťa bezdotykovým teplomerom a zrakom si prehliadne dieťa.  Teplota sa zatiaľ evidovať nebude. Po prebratí odvedie dieťa do šatne a následne do triedy. Majte pripravené pyžamo dieťaťa a obliečku na vankúšik pre tých, ktorý vankúš používajú v mikroténovom vrecúšku.

  • Hračky a iné veci z domu povolené v materskej škole nie sú.
  • Stále platí zvýšená dezinfekcia priestorov školy, hracích prvkov v interiéri a exteriéri školy.
  • Stravovanie v triedach.
  • Výmena posteľnej bielizne 1x týždenne.
  • Akékoľvek podozrenie na ochorenie Covid 19 ste povinní škole nahlásiť .
  • Konzultácie ohľadom detí riešite telefonicky.
  • Prosím o dochvíľnosť a využitie celého času stanoveného na príchod, či odchod detí do MŠ. Radi by sme zabránili veľkému hromadeniu rodičov v objekte školy.
  • Pokiaľ sa situácia zlepší, sme pripravení spustiť od novembra krúžkovú činnosť, momentálne to však možné nie je.

Predmetné usmernenie je platné a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia alebo zrušenie na webovom sídle prípadne na dverách MŠ – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava.

 

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka MŠ – Óvoda