ZMENA OD 21.09.2020

Prevádzka materskej školy a výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole bude od 21.09.2020 prebiehať  v bežnom režime:

 • Prevádzka od 6,30 – 17,00 hod
 • Opäť spustená ranná a poobedná zberná trieda
 • Dodržiava sa maximálna hygiena v celom objekte MŠ – Óvoda.
 • Pri vstupe do budovy ste povinní prekryť si ústa a nos rúškom alebo šatkou.
 • Po vstupe do budovy použite dezinfekciu umiestnenú pri dverách.
 • Pri vstupe do triedy je deťom informatívne meraná teplota.
 • Deti v priestoroch materskej školy rúška nenosia.
 • Dieťa vykazujúce akékoľvek príznaky choroby je z kolektívu vylúčené.
 • Deti sa stravujú v triedach.
 • Pokiaľ ste Vy alebo Vaše dieťa boli v kontakte s človekom s chorým na Covid, túto skutočnosť ste povinní nám oznámiť.
 • Pokiaľ u Vás alebo Vášho dieťa bolo potvrdené ochorenie Covid-19, ste povinní nás o tejto skutočnosti informovať.

 

*Rodičov žiadame o dodržiavanie pokynu, ktorý sa vzťahuje na prinášanie akýchkoľvek vecí z domáceho prostredia.

S pozdravom Mgr. Jana Vargová

                     riaditeľka MŠ – Óvoda