Zápisy do Materskej školy

MŠ-Óvoda, Komárovská 58, Bratislava

  1. Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete stiahnuť na :

          https://www.mskomarovska.sk/dokumenty/ vo formáte Word

a poslať  ich elektronicky na mailovú adresu mskomarovska58@gmail.com, info@mskomarovska.sk

  1. Vyplnenú žiadosť si môžete hodiť aj do poštovej schránky na MŠ – Óvoda Komárovská 58, alebo odovzdať osobne od 11. mája do 15. mája denne od 9,00 do 16,00 hodín na MŠ -Óvoda Komárovská 58 (na riaditeľstve školy- Mgr. Jana Vargová).
  2. V prípade, že rodičia nemajú možnosť si z internetu vytlačiť žiadosť, môžu tak urobiť v MŠ – Óvoda Komárovská 58 a na mieste si osobne vyplniť všetky potrebné dokumenty od 11. mája  do 15. mája od 9,00 do 16,00 hodín.
  3. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti rodičov spravidla vo veku od troch do šiestich rokov.
  4. Prijímanie detí MŠ 2020