Zápisy detí

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2020/2021 sa má uskutočniť v piatok 3. apríla a v sobotu 4. apríla 2020.

V materských školách je termín podávania žiadostí pre školský rok 2020/2021 naplánovaný na týždeň od 15. do 22. apríla 2020. Vzhľadom na prerušenie vyučovania na základných a materských školách a v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie ešte nemáme informácie a usmernenie Ministerstva školstva SR, či termín zápisov zachová a zvolí elektronickú formu prihlášky alebo či sa termín zápisu presunie.

O rozhodnutí MŠ SR vás budeme včas informovať.