Zahrajte sa s deťmi doma na „škôlku“

Milí rodičia, rámci našej materskej školy sme pre Vás a vaše deti vytvorili skupinu na FB s názvom MŠ Komárovská 58, kde nájdete aktivity pre deti podľa Školského vzdelávacieho programu MŠ – Óvoda Komárovská. Aktivity sú vytvorené hravou formou. Pevne veríme, že vzhľadom na danú situáciu Vám aj toto pomôže pri trávení chvíľ s vašimi ratolesťami. Plnenie cieľov prostredníctvom úloh je založené na báze dobrovoľnosti.  Zároveň vás upozorňujem na GDPR-ochrane osobných údajov,že členstvo bude potvrdené, len rodičom MŠ Komárovská a taktiež vás prosíme o zamedzenie zdieľania príspevkov. Ďakujeme

                                                                              Kolektív MŠ – Óvoda