Vianočné prázdniny

Milí rodičia, prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.

 

 

       Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava Vám oznamuje, že posledný deň výchovno-vzdelávacej činnosti je 20.12.2019. V čase zimných prázdnin bude prevádzka materskej školy od 23. 12. 2019 do 07. 01. 2020 podľa § 2 ods. 6 vyhlášky 306/2008  o materskej škole.

Prevádzka v MŠ – Óvoda začína 08. 01. 2020.

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka MŠ