Rozhodnutie starostu

Milí rodičia,

Na základe rozhodnutia starostu TU od pondelka otvárame brány škôlky.

Pokyny k nástupu do materskej školy od pondelka 22.02.2021:

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole bude prebiehať v dvoch triedach.

Nebude fungovať zberná ranná a poobedná trieda.

Deti sú celý deň len v jednej určenej triede.

Týmto opatrením sa snažíme predchádzať rozneseniu prípadného vírusu do celého kolektívu materskej školy.

Nakoľko je situácia ohľadom koronavírusu je veľmi vážna, je potrebné pri privádzaní a odvádzaní detí dodržiavať odstupy v areáli MŠ, nezhromažďovať sa na dvore, či pred budovou MŠ, používať dezinfekciu pri vstupe do budovy, používať rúška v celom areáli MŠ.

Prevádzka MŠ:  6,30 – 17,00 hod

Príchod detí do MŠ: 6,30 – 8,00 hod

 

  • Vstup je rodičom umožnený len do zádveria šatne MŠ na čas nevyhnutný na odovzdanie a prebratie dieťaťa
  • Pedagogický pracovník vykonávajúci ranný filter nahliadne do vášho potvrdenia o výsledku Covid – 19 testu
  • Pri vstupe odovzdáte vyplnené tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU
  • Pedagogický pracovník vykonaný ranný filter
  • Následne ide dieťa do šatne, kde sa prezuje a vyzlečie a ide do určenej triedy
  • Rúška v interiéri MŠ sú povinné (1x náhradné rúško v skrinke)
  • Rúška v exteriéri MŠ sú dobrovoľné
  • Nezabudnite priniesť pyžamo na popoludňajší odpočinok
  • V pondelok priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti a odovzdať pedagogickému pracovníkovi, ktorý vykonáva ranný filter
  • (kto si nemá kde vytlačiť vyhlásenie bude toto pripravené aj v MŠ pri vstupe)

 

Prosím všetkých rodičov, ktorí umiestnia od pondelka svoje deti v materskej škole, aby boli zodpovední v zmysle nezatajovania údajov o prípadnej pozitivite.

V takomto prípade vás prosím o bezodkladné nahlásenie vedeniu školy. Spolu to zvládneme.

 

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka školy