Tekvičkové popoludnie

Milí Rodičia,

srdečne vás pozývame

na tekvičkové popoludnie, ktoré sa uskutoční dňa 29.10.2019 od 15,00 hod na dvore MŠ

v (prípade zlého počasia v jedálni).

 

Prineste si so sebou tekvicu a nožík, nápady a dobrú náladu.