Az új környezet megszokása mindig kihívást jelent nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyermekek számára is. Ez mindenkinél egyéni jellegű. Nem csak a sírás jelentheti a gyermek elégedetlenségének és félelmének kifejezését. A nagy stressz melyet a gyermek érez különféle módon nyilvánul meg. A gyermek nem érdeklődik a játszás iránt, nincs étvágya, nem kér inni, elutasítja a közös tevékenységeket, nem kommunikál illetve elfelejti kikérni magát  a WC-re, stb.

Javaslatunk: Minél rövidebb a reggeli búcsúzkodás az osztály ajtaja előtt, a gyermekük számára annál jobb. Gyermeküket az öltözőben megnyugtathatják, illetve elbeszélgethetnek velük.

Nem ajánlott az egésznapos óvodában tartózkodás a gyermekük számára ha:

  • egész nap nincs étvágya, nem kér inni,
  • folyamatosan sír, nehezen viseli a gyermek az anyjától való elválasztást olyannyira, hogy a többi gyermekkel való tevékenységeket zavarja és állandó segítségre szorul,
  • Bevizel, nemtudja kikérni magát a WC-re, nemkommunikál,
  • Agresszív, bántja a többi gyermeket.

Abban az esetben, ha a gyermek még nincs beszoktatva az óvodába és ennek ellenére a szülő igényli a gyermek egész napi óvodai tartózkodását, a beszoktatási időt feleslegesen nehezítik és meghosszabbítják.

A Befogadási határozatnak megfelelően minden gyermek három hónapos adaptációs időtartamra van felvéve. Három hónap eltelte után van a gyermek befogadva véglegesen. Abban az esetben, ha ezen idő alatt a gyermek olyan mértékben nem szokott hozzá az új környezethez, hogy nem tud részt venni az oktatási tevékenységekben, javasoljuk az óvodai látogatás ideiglenes felfüggesztését.

306/2008 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o materskej škole

§3 Prijímanie detí do materskej školy

(3) Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.