Rozhodnutie

V súvislosti s výskytom COVID-19 u zamestnanca zariadenia

Materská škola – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava a na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam:

  • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu od 26.novembra 2020  do 05.decembra 2020,
  • Poučenie všetkých žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov.

 

Osoby sú povinné vykonať nasledovné opatrenia:

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
  2. zostať v domácej izolácii,
  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (všetkých),
  4. necestovať,
  5. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce ,,home office“.

Z-MŠ Komárovská