Rodičovské združenie

Vážení rodičia už je v banke vybavený účet rodičovského združenia, na ktorý na základe dohody môžete zasielať príspevky.

Ponúkame číslo účtu v tvare IBAN:

SK18 0900 0000 0051 6526 5878

Pokiaľ niekto neplatí účty cez internetbanking, výbor rodičovského združenia vybaví na platbu šeky. Ďakujeme