Prevádzková doba Materskej školy – Óvoda

Online dotazníkom sme zistili, že percentuálne najvyššiemu podielu z Vás by  vyhovovala prevádzková doba zariadenia od 7:00 hod. do 17:00 hod., preto materská škola upravila prevádzkovú dobu.