PREVÁDZKA MŠ OD 01.02. – 05.02.2021

Vážení rodičia,

pre deti z Mestskej časti Podunajské Biskupice je otvorená prevádzka našej materskej školy na Komárovskej ulici č. 58.

Prevádzka materskej školy bude pokračovať od  01. februára 2021  v rovnakom režime ako doteraz.

Je otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce (budeme vyžadovať potvrdenie od zamestnávateľa, že Vám nie je umožnená práca z domu).

V prípade záujmu, prosím obratom vyplňte ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms a podpísanú ju zašlite na info@mskomarovska.sk. Následne Vám budú zaslané ďalšie pokyny k nástupu dieťaťa (režim prevádzky, platby,….).

 

 

Mgr. Jana Vargová
riaditeľka MŠ – Óvoda