Predbežný záujem rodičov

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás osloviť vo veci overenia Vášho záujmu o dochádzku Vášho dieťaťa do našej materskej škôlky od 1.6.2020 do 30.06.2020

Ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1.6.2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovateľ môže rozhodnúť, vzhľadom na miestne, personálne, materiálne, priestorové možnosti, či našu materskú školu otvorí a v akom režime.

Prevádzka bude zabezpečená s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. pre našu škôlku 30 detí v 2 skupinách.  Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií medzi jednotlivými skupinami, k zmene skupiny môže dôjsť iba po víkende vzhľadom k aktuálnemu počtu detí. Ak zriaďovateľ rozhodne o otvorení, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19, budeme požadovať, aby deti prichádzali a odchádzali zo škôlky len s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Bude zabezpečený každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom pri vstupe. Doprovod do priestorov našej škôlky vchádzať nebude. Deti budú preberané podľa harmonogramu, v ktorom budú zaradené. Každý zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, pri prvom nástupe do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predloží riaditeľovi písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia COVID –19 a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ak zriaďovateľ rozhodne o otvorení, škôlka bude fungovať od 7:00 do 16:00, pre každú skupinu bude priradený čas príchodu a odchodu.  Deti v priestoroch MŠ nie sú povinné mať prekrytú tvár. Váš záujem nám potvrďte obratom kliknutím na link:  https://www.survio.com/survey/d/J1T3F9E2N2G1K6F4X

Budete presmerovaní na dotazník, o ktorého vyplnenie Vás prosím. Za pochopenie ďakujem. Vargová