Posledný dinosaurus

Posledný dinosaurus
Primárnou myšlienkou divadelného predstavenia s hlavným hrdinom dinosaurom Samkom bolo pomôcť pochopiť deťom kto a čo je rodina, kto ju tvorí a aká je jej úloha.
V druhom rade bolo spoznať hlavné črty svetadielov, ich názvy a umiestnenie na mape sveta.