POKYNY OD 14..09.2020

Prevádzka MŠ – Óvoda budúci týždeň pokračuje v doterajšom režime. 

Od 6,30 – 16,00 hod

 1. Dodržiava sa maximálna hygiena v celom objekte MŠ – Óvoda.
 2. Pri vstupe do budovy ste povinní prekryť si ústa a nos rúškom alebo šatkou.
 3. Po vstupe do budovy použite dezinfekciu umiestnenú pri dverách.
 4. Pri vstupe do triedy je deťom informatívne meraná teplota.
 5. Deti v priestoroch materskej školy rúška nenosia.
 6. Dieťa vykazujúce akékoľvek príznaky choroby je z kolektívu vylúčené.
 7. Zberná trieda ráno a popoludní stále nefunguje.
 8. Deti sa stravujú v triedach.
 9. Počas dňa sa v budove MŠ – Óvoda nestretávajú.
 10. Pokiaľ ste Vy alebo Vaše dieťa boli v kontakte s človekom s chorým na Covid, túto skutočnosť ste povinní nám oznámiť.
 11. Pokiaľ u Vás alebo Vášho dieťa bolo potvrdené ochorenie Covid-19, ste povinní nás o tejto skutočnosti informovať.

 

*Rodičov žiadame o dodržiavanie pokynu, ktorý sa vzťahuje na prinášanie akýchkoľvek vecí z domáceho prostredia.

S pozdravom Mgr. Jana Vargová

                     riaditeľka MŠ – Óvoda