Oznam

Milí rodičia,

podarilo sa nám umiestniť všetky deti, ktorých rodičia prejavili záujem o dochádzanie detí do MŠ počas 15.06 – 07.08.2020.

 

Tí, ktorí nereagovali na dotazník,  na spoločnú stránku Fb alebo na oznam našej webovej stránky, ani telefonicky nekontaktovali MŠ – Óvoda v danom termíne – nebudú umiestnení, nakoľko to považujeme za nezáujem zákonných zástupcov o MŠ v danom termíne.

 

 SPOLU SME TO ZVLÁDLI

Situácia, ktorou sme všetci prešli nebola vôbec jednoduchá a nik na ňu nebol pripravený. Zažili sme mnoho stresu, nečakaných situácií , s ktorými sme sa museli vysporiadať. Chcem sa Vám poďakovať v mene kolektívu MŠ – Óvoda za ústretovosť a súčinnosť pri organizácii prevádzky materskej školy. 

O chvíľu sa končí školský rok a začína očakávané obdobie letných prázdnin. Prajem Vám krásne prázdniny, nezabudnuteľné leto a veľa dobrodružstiev.

 

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka MŠ – Óvoda