Oznam k prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

náš zriaďovateľ po zvážení súčasnej situácie, rozhodol o predĺžení prerušenia prevádzky na všetkých materských školách v pôsobnosti MČ Bratislava – Podunajské Biskupice do 19.2.2021.

Nakoľko sa v našej MŠ vyskytlo viacero pozitívnych prípadov COVID-19 u detí rodičov z kritickej infraštruktúry, z preventívnych dôvodov (plynie 14 dňová karanténa) sa neotvára MŠ ani pre túto kritickú infraštruktúru.

 

Predpokladaný nástup deti do MŠ je 22.2.2021. Prevádzka materskej školy sa plánuje v bežnom režime, pri otvorení všetkých tried a pre všetky deti.

Pokyny k nástupu detí do MŠ od 22.2.2021 Vám budú ešte zaslané.

 

S pozdravom

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka školy