Oznam k prevádzke 30.04.2021

Na základe rozhodnutia starostu pokračuje MŠ Komárovská 58, Bratislava dňa 30.04.2021 karanténnym plnením.

MŠ Komárovská

Prevádzka materskej školy sa opäť naplno obnoví dňa 03.05.2021.

 

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka školy