Oznam

Prevádzka materskej školy od 3.3.2021 ostáva nezmenená.

Prosím Vás o sledovanie oznamov, nakoľko sa pravidla k prevádzke MŠ môžu zmeniť na základe nových usmernení ministra školstva alebo zriaďovateľa.

Prevádzka materskej školy je naďalej otvorená pre všetky deti!

Prevádzka MŠ:  6,30 – 17,00 hod

Predpokladaný počet otvorených tried:

  • Komárovská 58 – 2 triedy

Podmienky vstupu do MŠ:

  • Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní.
  • Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty.
  • Potrebné je opäť odovzdať vyplnené tlačivo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe).
  • 2ks rúška pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!
  • Absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty,…).
  • Dodržiavať odstupy.
  • Do MŠ vstupuje iba jedná osoba s dieťaťom.
  • Zákonní zástupcovia majú povolený vstup len do zádveria  šatne.

 

Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. čísle 0917 814 025 (aj počas víkendu). Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

Mgr. Jana Vargová
riaditeľka školy