Otváranie materskej školy od 15.06.2020

Vážení rodičia,

opäť Vám ponúkame možnosť zareagovať a vyjadriť svoj záujem o dochádzku detí do materskej školy počas obdobia od 15.06. – 07.08.2020.

Prosím svoj záujem potvrďte kliknutím na priložený link a vyplňte online dotazník. Túto skutočnosť urobte čím skôr, pretože dotazník bude prístupný do 12.06.2020 do 10,00 hod z organizačných dôvodov. Venujte tomu chvíľu Vášho času, pretože od toho sa bude odvíjať celá ďalšia príprava a situácia v MŠ.

https://www.survio.com/survey/d/C0F5W5M9O5Z4Y8Q6H

Ďakujeme Vedenie školy