Organizácia MŠ od 25.01.2021

Milí rodičia,
prevádzka MŠ od 25.januára po dobu plošného testovania bude v rovnakom režime ako doteraz. Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce (budeme vyžadovať potvrdenie od zamestnávateľa, že Vám nie je umožnená práca z domu) je otvorená prevádzka našej  Materskej školy na Komárovskej  ulici.

V prípade záujmu prosím vyplňte ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms a podpísanú ju zašlite na info@mskomarovska.sk. Následne Vám budú zaslané ďalšie pokyny k nástupu dieťaťa (režim prevádzky, platby,….).

Po výsledkoch plošného testovania a po následných usmerneniach Ministerstva školstva a nášho zriaďovateľa Vás prostredníctvom našej web stránky budem informovať o následnej organizácii k otváraniu MŠ.

 

Mgr. Jana Vargová
riaditeľka MŠ – Óvoda