Od 10.3.2020 predbežne do 27.3.2020 je v materskej škole prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť!

POKYNY PRE RODIČOV:

S ohľadom na vzniknutú situáciu si vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie nasledovných pokynov:

  1. rešpektujte nariadenia a odporúčania vlády, ÚVZ SR a RÚVZ BA ,pripravujem
  2. obmedzte pobyt a pohyb mimo trvalého bydliska, zachovávajte tzv. domácu karanténu,
  3. chceme Vás UPOZORNIŤ, že ste POVINNÍ OKAMŽITE oznámiť škole ak ste VY alebo VAŠE DIEŤA NAKAZENÉ COVID-19, aby aj škola mala prehľad o infikovaných (píšte na mskomarovska58@gmail.com)
  4. sledujte aspoň raz denne našu webovú stránku  z dôvodu aktualizovania informácií,
  5. po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu sa v žiadnom prípade neodporúča deťom s príznakmi akéhokoľvek ochorenia prísť do materskej školy,
  6. pedagogický kolektív pripravuje pre Vás domácu výchovno- vzdelávaciu činnosť. 

                                                                                                                                                                                                 Ďakujeme