Materská škola – zatvorená

POZOR!!!

V súvislosti s výskytom COVID-19 u zamestnanca Materskej školy – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava

Vážení rodičia.
Materská škola – Óvoda, komárovská 58, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Podunajské Biskupice bude
uzatvorená od 26.11.2020
Dôvodom   je plnenie karanténneho opatrenia v súvislosti s potvrdeným výskytom koronavírusu COVID 19 v Materskej škole – Óvoda.
Ďakujeme za pochopenie
vedenie a kolektív MŠ.