Krúžková činnosť

Milí rodičia, 

dávam Vám do pozornosti krúžky, ktoré sa otvárajú v našej škôlke od februára:

Anglický jazyk – zabezpečuje lektorka Ing. Jana Blahová

Kreatívny krúžok pre deti – zabezpečuje lektorka Mgr. art. Zuzana Hudecová

Pohybovo – gymnastický krúžok – zabezpečujú lektori z Happy Kids

 

Krúžková činnosť bude prebiehať  v popoludňajších hodinách od 15,00 hod v trvaní od 30 do 45 min v závislosti od krúžku. Krúžky sa nebudú prelínať:

Pondelok: Anglický jazyk

Utorok: Kreatívny

Streda: Anglický jazyk

Štvrtok: Pohybovo – gymnastický (otvorí sa pri počte aspoň 10 detí)

Piatok: —-

Bližšie informácie nájdete na dverách pri vstupe do chodby alebo tried škôlky.