Krúžková činnosť

Milí rodičia,

keďže súčasná situácia už dovoľuje miešať skupiny detí aj počas týždňa, rozhodli sme sa túto skutočnosť využiť na dokončenie krúžkov počas júna a júla. Krúžok Anglického jazyka a Gymnastiky, budú bývať v dopoludňajších hodinách. Krúžok Kreatívny popoludní ako býval pred zatvorením materskej školy. Krúžky budú prebiehať takmer každý deň, aby sa naplnila ich podstata a časová dotácia.