Karanténa

Vážení rodičia,

 

z dôvodu výskytu  ochorenia Covid – 19 u dieťaťa bude prevádzka materskej školy MŠ – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava uzatvorená od 19.04.2021 do 29.04.2021 (vrátane)

Rozhodnutie o uzatvorení prevádzky MŠ RÚVZ v Bratislave je zverejnené dolu na stránke.

 

Pre deti a  zamestnancov platí 14-dňová povinná karanténa!

 

Je potrebné sa podrobiť karanténnym opatreniam:

  • Zostať v domácej izolácii.
  • Zdržať sa sociálnych kontaktov.
  • Aktívne monitorovať zdravotný stav u detí a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, bolesť hrdla, horúčka, dýchavičnosť) a  objavenia sa príznakov kontaktovať ošetrujúceho lekára.
  • V prípade výskytu ochorenia Covid 19 u dieťaťa z MŠ, informujte riaditeľa MŠ na tel. 0917 814 025 .

Pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy je potrebné priniesť vypísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti (dolu na stiahnutie)

Mgr. Jana Vargová

riaditeľka školy