Karanténa pre ZŠ Bieloruská a MŠ Estónska 3

Miestny úrad Podunajské Biskupice:

Vec: Nariadenie  zriaďovateľa pre Materskú školu Estónska 3, 821 06 Bratislava

Nariadenie  zriaďovateľa pre Základnú školu Bieloruská 1, 821 06 Bratislava

Starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Mgr. Zoltán Pék nariaďuje plniť  karanténne opatrenie u všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov navštevujúcich tieto školy.

V súvislosti s výskytom COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich Materskú školu Estónska 3, Bratislava a Základnú školu Bieloruská 1, Bratislava a na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam:

  • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu od 13.marca 2020  do 31.marca 2020,
  • Poučenie všetkých žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov.

Osoby sú povinné vykonať nasledovné opatrenia:

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
  2. zostať v domácej izolácii,
  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (všetkých),
  4. necestovať,
  5. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce ,,home office“.

Mgr. Zoltán Pék

starosta