Chrípkové prázdniny

VÁŽENÍ RODIČIA,

Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava oznamuje zákonným zástupcom detí, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí, v ktorá pretrváva už druhý týždeň  a v záujme eliminácie vírusového ochorenia, bude

na základe  rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave a súhlasom zriaďovateľa

v dňoch od 30.1. do 3.2. 2013 vrátane v materskej škole prerušená prevádzka.

Nástup do MŠ je 4.2.2020