CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Milí rodičia,

 

všetci zamestnanci Materskej školy – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava sa zúčastnili celoplošného testovania “Spoločná zodpovednosť” s negatívnym výsledkom.

Z tohto dôvodu bude prevádzka materskej školy od 3.11.2020 (utorok) v riadnom režime – ako doteraz, a to aj počas druhých školských jesenných prázdnin 6.11. – 9.11.2020.

 

Prosím všetkých rodičov, aby po celoplošnom testovaní na COVID-19 pri nástupe dieťaťa do materskej školy, predložili

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 29.10.2020, ktoré si môžete stiahnuť

Covid_Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Rodičia, ktorí nemajú možnosť si vytlačiť vyhlásenie doma, bude im dané tlačivo  pri vstupe do MŠ poskytnuté na vyplnenie.

 

Zároveň Vám chcem všetkým poďakovať za zodpovedné správanie sa počas COVID-19 obdobia. Aj vďaka Vám naša materská škola  je v “semafore” stále zelená!

Spolu to zvládneme!

Mgr. Jana Vargová,

riaditeľka MŠ – Óvoda