Loading...

Oznam

Platby za stravu + réžia  ⇒  uhrádza sa november + december  spolu Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ  ⇒  uhrádza sa november + december  spolu Platby je nutné uhradiť do 15. decembra

Pokračovať v čítaní

Zmena v organizácii MŠ

Vážení rodičia, neustále pracujeme na organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu našej MŠ – Óvoda. Prevádzka  školy je zatiaľ  stále od 6,30  do 17,00 hod. Vzhľadom na súčasnú situáciu na

Pokračovať v čítaní

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia, v prípade pekného počasia sa bude na školskom dvore  dňa 30.09.2020 o 16,00 hod konať rodičovské združenie. Vaša účasť je nutná.   S pozdravom Mgr. Jana Vargová              

Pokračovať v čítaní

ZMENA OD 21.09.2020

Prevádzka materskej školy a výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole bude od 21.09.2020 prebiehať  v bežnom režime: Prevádzka od 6,30 – 17,00 hod Opäť spustená ranná a poobedná zberná

Pokračovať v čítaní

POKYNY OD 14..09.2020

Prevádzka MŠ – Óvoda budúci týždeň pokračuje v doterajšom režime.  Od 6,30 – 16,00 hod Dodržiava sa maximálna hygiena v celom objekte MŠ – Óvoda. Pri vstupe do budovy ste

Pokračovať v čítaní

JA A KORONAVÍRUS

Milí rodičia zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „Ja a koronavírus“ dnes je vyhlásenie výsledkov   Kobukrav o.z. Trhovisko 444/6,929 01 Dunajská Streda „Ja a koronavírus“ medzinárodná súťaž v

Pokračovať v čítaní

Krúžková činnosť

Milí rodičia, keďže súčasná situácia už dovoľuje miešať skupiny detí aj počas týždňa, rozhodli sme sa túto skutočnosť využiť na dokončenie krúžkov počas júna a júla. Krúžok Anglického jazyka a

Pokračovať v čítaní

Oznam

Milí rodičia, podarilo sa nám umiestniť všetky deti, ktorých rodičia prejavili záujem o dochádzanie detí do MŠ počas 15.06 – 07.08.2020.   Tí, ktorí nereagovali na dotazník,  na

Pokračovať v čítaní