Loading...

Karanténa

Vážení rodičia,   z dôvodu výskytu  ochorenia Covid – 19 u dieťaťa bude prevádzka materskej školy MŠ – Óvoda, Komárovská 58, Bratislava uzatvorená od 19.04.2021 do 29.04.2021

Pokračovať v čítaní

Prevádzka MŠ od 12.04.2021

Vážení rodičia, od 12.4.2021 bude prevádzka materskej pre všetky deti. Pri nástupe do materskej školy prosím predložte: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa – stiahnuť môžete na tejto

Pokračovať v čítaní

UŽ STE SA SČÍTALI?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou

Pokračovať v čítaní

OZNAM od 8.3.2021

Vážení rodičia, Rozhodnutie ministra  číslo: 2021/10079:2-A1810 sa s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými

Pokračovať v čítaní

Oznam

Prevádzka materskej školy od 3.3.2021 ostáva nezmenená. Prosím Vás o sledovanie oznamov, nakoľko sa pravidla k prevádzke MŠ môžu zmeniť na základe nových usmernení ministra školstva alebo

Pokračovať v čítaní

Rozhodnutie starostu

Milí rodičia, Na základe rozhodnutia starostu TU od pondelka otvárame brány škôlky. Pokyny k nástupu do materskej školy od pondelka 22.02.2021: Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole bude

Pokračovať v čítaní