Súrny oznam

Vážení rodičia,
neustále pracujeme na organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu spolu so zriaďovateľom našej školy v zmysle usmernení hlavného hygienika a Ministerstva školstva. Režim školy bude závisieť od prejaveného záujmu vás- rodičov o výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Po dohode so starostom MČ Podunajské Biskupice, organizácia materskej školy bude zabezpečená od 1.6.2020 od 7,00 do 16,00 hod. na našej materskej škole.
Všetky podrobnosti zverejníme a upresníme  v stredu ráno. Vzhľadom na túto skutočnosť  oznamujeme rodičom, ktorí sa ešte stále nevyjadrili k dochádzke svojho dieťaťa do školy a neurobia tak do zajtra rána, budeme to považovať, za skutočnosť, že nechcú dať dieťa do MŠ.

Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy